Usługi kadrowo-płacowe

W uzupełnieniu do outsourcingu księgowego polecamy pełną obsługę spraw kadrowych i płacowych. Możemy Państwa wyręczyć we wszystkich czynnościach związanych z zatrudnieniem pracowników – tych jednorazowych, polegających na zgłoszeniu do odpowiednich organów, jak i tych żmudnych, comiesięcznych. Niestraszne nam prowadzenie dokumentacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwu pozostanie jedynie wypłata wynagrodzeń i uścisk ręki w podziękowaniu za ich pracę.

W ramach świadczonych usług kadrowo-płacowych:

  • rejestrujemy pracowników w ZUS,
  • naliczamy wynagrodzenia i przygotowujemy ich przelewy,
  • sporządzamy deklaracje do ZUS i US, jak również PFRON,
  • obsługujemy wszelkie umowy z pracownikami i podwykonawcami, wymaganymi m.in. przepisami Kodeksu Pracy,
  • administrujemy teczkami osobowymi,
  • kontrolujemy ważnoś
  • okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP oraz ewidencję urlopów, zwolnienia lekarskie i inne absencje,
  • sporządzamy i przekazujemy informacje i zaświadczenia przeznaczone dla pracowników (w tym: o zatrudnieniu, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy),
  • raportujemy do GUS,
  • przygotowujemy raporty kadrowe, półroczne i roczne.
Co jeszcze możemy zrobić dla Państwa komfortu i wydajności pracy w firmie?
Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej usługi w zakresie obsługi pracowników, to prosimy o kontakt. Zapewne jesteśmy w stanie pomóc.