Usługi księgowe

Outsourcing księgowości znacząco podnosi komfort życia przedsiębiorcy i pozwala skupić się na głównej działalności. Zwłaszcza gdy swoją rachunkowość powierzy się kompetentnym specjalistom, angażującym się w funkcjonowanie firmy. Nie ograniczamy się jedynie do ewidencji rachunków i faktur. Obsługując Państwa firmę, patrzymy na nią całościowo i chętnie doradzamy w zakresie podatków, optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków.

Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego. Skala działalności ani branża nie mają dla nas znaczenia.

W ramach świadczonych usług księgowych:

  • prowadzimy księgi handlowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtową i karty podatkowej,
  • prowadzimy ewidencję VAT (proponujemy również pełną obsługę zwrotu VAT – płatność tylko za efekty!),
  • sporządzamy (i wysyłamy) deklaracje i sprawozdania do urzędów,
  • reprezentujemy Państwa przed organami podatkowymi,
  • sporządzamy bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie raporty (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
  • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
  • przeprowadzamy konsolidację sprawozdań finansowych.
Wszystko to wykonujemy sumiennie, rzetelnie i odpowiedzialnie – jak przystało na sprawdzone biuro rachunkowe. Jeśli takiego Państwa szukają, to z czystym sumieniem polecamy kontakt do nas.